Yurtdışı Çalışma Vizesi Danışmanlığı

Almanya Medikal Çalışma Vizesi
TBB Hukuk Bürosu olarak, Türkiye’den ve komşu ülkelerden vasıflı tıp çalışanlarının Almanya’ya sorunsuz geçişini kolaylaştırmak için ön saflarda yer almaktan gurur duyuyoruz.

2023’te yürürlüğe giren ve Almanya’da fırsat arayan vasıflı çalışanlara kapıları açan yeni mevzuatla birlikte, bölgemizdeki tıbbi yeteneklere rehberlik etmeye ve onları savunmaya hazırız.

Almanya’nın sağlık sektörü, en son teknolojisi ve hasta bakımına olan bağlılığıyla dünya çapında tanınmaktadır. Almanya’da nitelikli sağlık personeline olan talep artmaya devam ederken, bu durum Türkiye’den ve komşu ülkelerden sağlık çalışanlarının kariyerlerini ilerletme ve Alman sağlık sistemine katkıda bulunma yolculuğuna çıkmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

Hukuk büromuz, göçmenlik süreci boyunca kapsamlı hukuki destek sunarak sağlık çalışanlarının Alman sağlık sistemine sorunsuz bir şekilde entegre olabilmelerini sağlamaktadır.
Göçmenlik yasaları ve yönetmeliklerinde gezinmenin karmaşık olabileceğini biliyoruz ve misyonumuz bu yolculuğu sizin için basitleştirmektir.

Neden TBA Hukuk Bürosunu Seçmelisiniz?
Deneyimli göçmenlik avukatlarından oluşan ekibimiz, özellikle medical sektörün ihtiyaçlarına göre uyarlanmış Alman göçmenlik yasaları hakkında derinlemesine bilgi sahibidir. Size doğru ve güvenilir rehberlik sağlamak için en son düzenlemelerle güncel kalıyoruz. Her insanın benzersiz olduğunun farkındayız ve ister doktor, hemşire, teknisyen veya başka bir
sağlık uzmanı olun, hizmetlerimizi özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlıyoruz.

Göçmenlik sürecini hızlandırarak Almanya’ya geçişinizin hızlı ve sorunsuz olmasını sağlamaya kararlıyız. Avukatlarımız her adımda haklarınızı ve menfaatlerinizi savunacaktır. Hizmetlerimiz göçmenlik hukukunun ötesine uzanmaktadır. Barınma, iş sözleşmeleri ve kültürel uyum gibi konularda rehberlik sağlayarak yeni profesyonel ortamınıza sorunsuz bir geçiş yapmanızı sağlıyoruz.

Gelecek, Alman sağlık sisteminde başarılı olmak isteyen Türkiye’den ve komşu ülkelerden sağlık profesyonelleri için büyük umut vaat ediyor. TBA Hukuk Bürosu olarak, bu dönüştürücü yolculukta güvenilir yasal ortağınız olmaya kararlıyız.

Yasal hizmetlerimiz, göçmenlik süreci ve Almanya’da sizi bekleyen sınırsız fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi keşfedin. TBA Hukuk Bürosu’nun rehberliği ve uzmanlığı ile Alman sağlık hizmetlerinde tatmin edici bir kariyere giden yola çıkın.

Almanya’da doktor, hemşire, ebe veya yaşlı-hasta bakım uzmanı olarak çalışmak mı istiyorsunuz? Mevcut diplomanızın Almanya’da tanınmasını mı istiyorsunuz? Sağlık çalışanı olarak Almanya’da yeni bir iş ve yeni bir hayat mı istiyorsunuz? Atacağınız adımlar için yatırım tavsiyesi mi almak istiyorsunuz? Bizi arayın. Her adımınızı hukuki güvence altına almak, paranızı ve zamanınızı umut tacirlerine kaptırmamak için bizi arayın. TBA olarak, bu yolculuğunuzda her zaman yanınızda olacağız.

Welcome to TBA Law Firm – Pioneering Medical Staff Immigration Solutions to Germany
At TBA Law Firm, we are proud to be at the forefront of facilitating the smooth transition of skilled medical professionals from Turkey and neighboring countries to Germany. With the impending new legislation in November 2023, which opens doors to skilled workers seeking opportunities in Germany, we stand ready to guide and advocate for the medical talents of our
region.

Germany’s healthcare sector is renowned globally for its excellence, cutting-edge technology, and commitment to patient care. As the demand for skilled medical staff in Germany continues to grow, this presents an unprecedented opportunity for healthcare professionals from Turkey and neighboring countries to embark on a journey towards enriching their careers and contributing to the German healthcare system.

Our law firm provides comprehensive legal support throughout the immigration process, ensuring that medical professionals can seamlessly integrate into the German healthcare landscape. We understand that navigating immigration laws and regulations can be complex, and our mission is to simplify this journey for you.

Why Choose TBA Law Firm?
Our team of experienced immigration lawyers possesses in-depth knowledge of German immigration laws, specifically tailored to the needs of medical professionals. We stay up to date with the latest regulations to provide you with accurate and reliable guidance.

We recognize that each client is unique, and we tailor our services to meet your specific needs, whether you are a physician, nurse, technician, or any other healthcare specialist.

We are committed to expediting the immigration process, ensuring that your transition to Germany is swift and hassle-free. Our lawyers will advocate for your rights and interests every step of the way.

Our services extend beyond immigration law. We provide guidance on matters such as housing, employment contracts, and cultural adaptation, ensuring a seamless transition into your new professional environment.

The future holds immense promise for medical professionals from Turkey and neighboring countries looking to thrive in the German healthcare system. At TBA Law Firm, we are committed to being your trusted legal partner in this transformative journey.

Explore our website to learn more about our legal services, the immigration process, and the boundless opportunities that await you in Germany. Embark on the path to a fulfilling career in German healthcare with the guidance and expertise of TBA Law Firm.

Do you want to work as a doctor, nurse, midwife, or elderly care professional in Germany? Do you want your existing degree to be recognized in Germany? Do you want a new job and a new life as a healthcare professional in Germany? Do you want investment advice for your next steps? Call us. Call us to ensure that your every step is legally secured and that you do not lose your money and time to hope mongers. As TBA, we will always be with you in your journey.

Whatsapp: 0049 1521 8911792
E-mail: tbaimmigration@outlook.com.tr