İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

TBA, toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yönetilmesi, sözleşme feshi ve işten çıkarmaların sulh veya dava yoluyla çözümü, iş kazaları ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar konusunda danışmanlık, çalışma ortamlarının mevzuata uygunluğu, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulamasına göre güncellenmesi ve/veya düzenlenmesi gibi konularda hizmet verir. Ayrıca, her bir duruma özel tutanaklar, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetleri gibi konularda hukuki destek sağlar.

TBA, müvekkillerinin insan kaynakları birimleriyle sürekli iletişim halinde olup, istihdam sürecinin başlangıcından sona erdiği noktaya kadar tüm prosedürün yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca, müvekkillerinin uygulamalarını mevzuata uygun hale getirmek için destek sağlar.