AİLE HUKUKU

TBA, Aile Hukuku danışmanlığı ve ailevi konulardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmıştır. Hizmetlerimiz, ayrılık aşamasındaki çiftler için boşanma işlemlerini denetlemenin ötesinde, tüm süreç boyunca kapsamlı hukuki danışmanlığı da kapsamaktadır.

Boşanma davaları, mal rejimine ilişkin uyuşmazlıklar, velayet ve nafaka konuları, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki yasal işlemler ve ayrılıkla bağlantılı ceza soruşturmaları ve davaları da dahil olmak üzere Aile Hukuku kapsamındaki çeşitli davaları ustalıkla ele alıyoruz.

Aile Hukuku alanında TBA, evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, vasi atanmasının kolaylaştırılması, vesayet işlemlerinin yürütülmesi, babalığın tespiti, babalık işlemlerinin denetlenmesi, evlat edinme süreçlerinin yönetilmesi, velayet değişikliği işlemlerinin kolaylaştırılması ve aile konutu ile ilgili hukuki konuların ele alınması gibi bir dizi hizmet sunmaktadır.