İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare hukuku, hukuki işlemlerin taraflarından biri olan devlet organlarının, kamu sektörünün doğasında var olan güçten kaynaklanan belirli ayrıcalıklara ve yetkilere sahip olduğu bir hukuk alanını kapsar. TBA olarak, müvekkillerimize çeşitli idari başvurular, itirazlar ve çözüm yolları konusunda rehberlik ederek kapsamlı hukuki destek sunmaktayız.

Farklı pazar sektörlerindeki müvekkillerimize, idari makamlarla olan etkileşimlerinde yol göstererek özel rehberlik sağlıyoruz. Proaktif yaklaşımımız, müvekkillerimizi olumsuz etkileyebilecek her türlü idari tedbire karşı yasal işlem başlatmayı da içermektedir.

Firmamız müvekkillerini idari yargı organları önünde aktif olarak temsil etmekte ve anayasal hükümler de dahil olmak üzere idari işlevleri düzenleyen yasal çerçevelere uyulmasını sağlamaktadır. İdari işlemlerin iptalini ve idari eylemler nedeniyle kişisel hakların ihlalini içeren davaları ele alarak iptal ve tam yargı davalarını yürütmekteyiz.

Ayrıca, idari kurumların sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin hukuki süreçlerin takibi konusunda uzmanız. İdare Hukuku alanındaki hizmetlerimiz, kamulaştırma davaları, idari para cezalarına karşı itirazlar, idari eylemlerden kaynaklanan tazminat talepleri ve vergi ile ilgili davalar gibi konuları kapsamaktadır.

İdare ve vergi hukuku alanındaki dava uzmanlığımıza ek olarak, TBA, müvekkillerine kamu kurumları ile ilişkilerinde hukuka uygun işlem yapma güvencesi sağlayan danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.