İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Kanunu, yükümlülüklerini zamanında ve rızaya dayalı bir şekilde yerine getirmeyen borçlulardan devlet müdahalesi yoluyla alacaklıların borçlarını tahsil etmelerini amaçlayan ve zorlayıcı tedbirler yoluyla alacak tahsilini kolaylaştıran yasal bir çerçeve oluşturmaktadır. TBA, uzman avukatlardan oluşan ekibiyle sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyerek hem yerli ve yabancı şirketler hem de bireyler için alacak tahsil sürecini hızlandırmayı taahhüt etmektedir.

Büromuz, her türlü alacağın takibinin yanı sıra, ticari ve bireysel kredilerin takibi, ipotek işlemleri, ipoteklerin değerlendirilmesi ve tasdiki, ipotek alacaklarının tesisi ve fekki, kambiyo mevzuatından kaynaklanan alacakların takibi, veri incelemesi ve takiplere ilişkin raporlama, konkordato işlemlerinin yürütülmesi, iflas işlemlerinin yürütülmesi ve iflas erteleme davalarının takibi de dahil olmak üzere sürecin tüm aşamalarını kapsayan kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca, TBA borçlulara temsil hizmeti sunmakta, borç konsolidasyonu ve tasfiye süreçlerini yönetmektedir. İlavete, müvekkillerine icra dairelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları konusunda hukuki destek sağlamakta ve onları adli makamlar önünde temsil etmektedir.