BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Finansal kuruluşlar ile müşterileri arasındaki işlemler, içsel riskler nedeniyle potansiyel kayıplara yol açabilir. Kredi düzenlemelerinden türev işlemlere kadar birçok finansal işlem, içerdiği riskler nedeniyle sıklıkla önemli hukuki ihtilaflara yol açmaktadır.

Ayrıca, şube ve iştirakleri kapsayan kapsamlı organizasyon yapılarına sahip finansal kuruluşlarda işlem güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Bu, sadece hukuki ihtilaflardan arındırılmış işlemlerin tesis edilmesini değil, aynı zamanda finansal işlemlerin ihraç, tahsis ve tahsil aşamalarında hukuki süreçlerin etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesini de gerektirmektedir.

TBA, yukarıda belirtilen kaygıları gidermek üzere mali hukukun tüm alanlarında aktif hukuk hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda TBA, bankalar, yatırım şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, faktoring kuruluşları gibi finansal kuruluşlara uzman danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, firmamız yüksek profilli davalarda etkin avukatlık ve hukuki güvenliği ve işlem gözetimini güçlendirmeyi amaçlayan etkin denetim hizmetleri sunmaktadır.