GAYRİMENKUL HUKUKU

TBA, gayrimenkul hukuku alanındaki rutin ve uzmanlaşmış işlemlerin geniş bir yelpazesini kapsayan hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz malların alım satımının kolaylaştırılmasının yanı sıra intifa, irtifak, ipotek ve kira şerhleri gibi ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bunlardan feragat edilmesi de yer almaktadır. Büromuz, müvekkillerimizin gayrimenkul tasarrufları için zemin hazırlamada önemli bir rol oynamakta, ticari veya kişisel kararlara rehberlik edecek hayati bilgiler ve uyarılar sunmaktadır. Tapu ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde titiz tescil incelemeleri gerçekleştirerek uyumluluğu sağlamakta ve olası riskleri azaltmaktayız.

Ayrıca, firmamız endüstriyel, ticari ve altyapı yatırım alanlarının hukuki incelemelerini gerçekleştirerek riskleri özenle tespit etmekte ve yatırımcılara bilinçli rehberlik sağlamaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimiz adına ihale süreçlerini, satın alma ve kamulaştırma işlemlerini denetliyor, gerekli sözleşmeleri titizlikle hazırlıyor ve yürütüyor ve kira sözleşmelerini süreleri
boyunca yönetiyoruz. Bunun dışında, imar planı değişiklikleri ile ilgili idari prosedürleri ustalıkla yönetiyor ve gayrimenkul konularından kaynaklanan hukuki ihtilafları çözmenin yanı sıra, gerektiğinde iptal için yargı yolları sağlıyoruz.