MİRAS HUKUKU

TBA olarak miras hukuku alanındaki uzmanlığımızla, müvekkillerimize vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmelerinin hazırlanması, mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mirasın reddi prosedürlerinin yönetilmesi gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ayrıca, danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra, TBA olarak sıklıkla mirasın denkleştirilmesi, muvazaalı vasiyetname uyuşmazlıkları, veraset ilamı sorunları ve veraset tespit davaları ile ilgilenmektedir.